Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

با توجه به پیشرفت هاي گسترده و روزافزون درعلوم نوین و فرآیندهاي ساخت و تولید در جوامع مدرن
صنعتي و بهمراه آن تلاش در راستای حذف آلودگی های موجود و کنترل شرایط مختلف در محیط ساخت
و تولید در صنایع مختلف، توجه به طراحی، ساخت و اجرای محیط ها و فضاهای تمیز و عاری از
هرگونه آلودگی به یك ضرورت تبدیل شده است. امروزه طراحی و اجرای اتاق های تمیز از جمله فناوری
های نوظهوری ایست که در سال های اخیر پا به عرصه ظهور گذاشته است. در حال حاضر، فناوری
طراحی اتاق تمیز یک راهبرد کلیدی و با اهمیت است که در صنایع مختلف از جمله صنایع دارویی،
بیوتکنولوژی، میکروالکترونیک، صنایع دفاع و نانوتکنولوژی کاربرد بسیاری دارد. یکی از صنایعی که
به طور گسترده از اتاق های تمیز استفاده می کند صنعت بیوتکنولوژی و داروسازی است. بر اساس
استانداردهای صنایع مختلف و اهداف کاربردی، چگونگی طراحی و عملکرد این فضاها بسیار مهم و
حیاتی است. از اینرو طراحی و اجرا و بهره برداری از این فضاها همواره موضوع چالش برانگیزی می
باشد.
اتاق تمیز (Clean Room) یک دانش و تکنولوژی با پتانسیل بالا برای انجام تحقیقات مدرن آزمایشگاهی،
پزشکی و همچنین تولید ترکیبات دارویی یا غیره در صنایع مختلف می باشد. و در دهه های اخیر
کاربردهای روزافزونی در زمینه ی تحقیقات مدرن آزمایشگاهی و نی ز تولید صنعتی پیدا کرده است.
همچنین در حال حاضر فنآوری طراحی و نصب و بهره برداری از اتاق تمیز در ایران مورد توجه ویژه
ای قرار گرفته است. استفاده از این دانش و تکنولوژی در راستای راه اندازی و بهره برداری از فضاهای
کلین و تمیز با اهداف کاربردی در تحقیقات آزمایشگاهی، پزشکی و همچنین صنعتی با تکیه بر ویژگی
های منحصر به فرد اتاق تمیز برای انجام تحقیقات مذکور و نیز تولید کارآمد و موثر محصولات با ارزش
خصوصا در حیطه ی دارویی و بیوتکنولوژی بیش از پیش آشکار می باشد. به ویژه با توجه به گسترش
روزافزون بیماری های نوظهور در دنیا، تلاش در راستای ایجاد محیط ها و فضاهای تمیز و قابل کنترل
در بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع تولیدی بویژه تولید محصولات دارویی، در پیشرفت و توسعه
ی سلامت جوامع بشری در جهان بسیار موثر بوده است. در این میان طراحی و ساخت اتاق های تمیز بر
اساس استانداردهای جهانی، دارای اهمیت ویژه ای در صنایع دارویی، پزشکی و همچنین بیوتکنولوژی
مدرن می باشند.
با توجه به توضیحات داده شده شرکت کیان کلین روم با به بکارگیری پرسنل مجرب و سابقه ای بیش از یک دهه در این زمینه ، نسبت به ارایه خدمات طراحی ، تامین ، ساخت و تایید اتاق های تمیز به مشتریان خود مشاوره می دهد.