Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

با توجه به اینکه صنعت داروسازی در ایران در حال رشد سریع می باشد و با توجه به شرایط موجود در دنیای امروز بسیاری از شرکت های داروسازی و یا تحقیقاتی به دلیل محدودیت فضا و یا نیاز به جا به جایی اتاق تمیز مورد نیازشان چالش هایی داشته اند. در شرکت کیان کلین روم ما به چنین مشتریانی اتاق تمیز پرتابل را توصیه می کنیم.