Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

با توجه به اینکه در سال های اخیر رشد و تولید داخلی رو به افزایش بوده است. تعداد زیادی شرکت های مختلف برای شروع کار و ایده های خود به لحاظ مجوز ها و فرآنیدهای مورد نیاز قانونی برای تولید چه به لحاظ سازمانی بیرون از شرکت و چه به لحاظ درون شرکت اقدام نموده اند. این شرکت ها با توجه به دنیای رقابت و اینکه سرعت و کیفیت برای ارائه دارند ، نیاز به مشاوره در امور فرآیندها و مجوز ها داشته و به همین دلیل شرکت کیان کلین روم نیز با به کار گیری از کارشناسان مجرب نسبت به همکاری و کمک به مشتریان خود آمده خدمت رسانی می باشد.