Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

سانتریفیوژ

برای تنظیم فشار هوای هر اتاق در اتاق های تمیز در کنار تضمین برای گردش هوا و ایمنی در برابر آتش سوزی ، از فن های سانتریفیوژ استفاده می گردد. این فن ها می توانند داراری فیلتر نیز باشند تا در صورتی که خروجی آنها به محیط آزاد می رود ، خطری برای محیط زیست و افراد نداشته باشد. با این عناوین شرکت کیان کلین روم نسبت به تامین این فن ها نیز اقدام نموده است.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*