Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

بسیاری از شرکت ها برای آزمایشگاه های تحقیقات و کنترل کیفیت و … نیاز به فضاهای تمیز داشته و لذا به همین منظور بهترین و ارزانترین و زیباترین و امن ترین گزینه داشتن آزمایشگاهی با شرایط اتاق تمیز می باشد. به همین منظور شرکت کیان کلین روم در این زمینه به مشتریان خود خدمان ویژه ای داده و امتیازات ویژه ای قائل می باشد.