Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

: قلب تپنده هر شرکت تولید آن شرکت می باشد تا بتواند محصول خود را در بازار ارایه نماید. شرکت کیان کلین روم با داشتن نیروهای مجرب و بیش از دو دهه تجربه فیزیکی در طراحی خطوط تولید شرکت های مختلف آماده ارائه خدمات طراحی خطوط تولید برای شرکت ها علی الخصوص شرکت های دارویی و صنایع غذایی که بیشترین و کلیدی ترین صنعت که دارای بیشترین سخت گیری ها و نظارت ها می باشد است.