Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

هود و میز لامینار

در بسیاری از اتاق های تمیز که نیاز به استفاده از کلاس بالاتر مانند استفاده از کلاس A برای تولید آمپول های تزریقی استفاده می شود ، فعالیت ها در ابعاد کوچک برای به صرفه بودن بایستی زیر هود و میز لامیناری انجام شود که بالاترین سطح تمیزی و کمترین تولید ذرات را دارند. البته لازم به ذکر است که همه این مراحل فرآیندی که بایستی در زیر هود و میز لامینار انجام شود بستگی به استانداردها و فرآیندی که قراراست در زیر آن انجام شده و چه بسا برای تولیدات گسترده نیز ممکن است از هود و میز لامینارهای بزرگ استفاده شود.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*