Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

سریعترین ، کم هزینه ترین و کاربردی ترین وسیله برای ساخت ، تفکیک و اتاق بندی در Cleanroom ، پانل می باشد. این پانل ها بر اساس نیاز مشتری ها در ضخامت های مختلف می باشد. اما کابردی ترین پانل در اتاق تمیز های داخل کشور پانل با ضخامت 5سانت می باشد که هم از استحکام کافی برخوردار می باشد و هم مقاومت کافی در برابر انواع خوردگی با حلال یا آتش سوزی می باشد.