Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

یکی از مهمترین مواردی که باید در اتاق تمیز رعایت شود تفکیک مسیر رفت و آمد پرسنل از تجهیزات می باشد. برای این منظور برای انتقال تجهیزات بزرگ مانند بشکه ، ترولی و … از محفظه ای بین اتاقی استفاده می گردد که پسترو نام دارد. این پس ترو ها به دو شکل از پیش ساخته شده یا از جنس پنل اتاق تمیز ساخته می شوند. غالبا برای پس ترو های برای اتاق های با کلاس تمیزی بالا یا جاهایی که پسترو ها تحت کنترل بالاتر می بایست باشند و یا فضا کم می باشد از پسترو های پیش ساخته که معمولا قیمت بالاتری دارند استفاده می گردد و برای پس ترو هایی که فضای بیشتر و کلاس تمیزی پایینتر به همراه قیمت کمتری دارند از پستروهای پنلی استفاده می شوند.